fbpx

Uncategorized

1 בנובמבר 2018

אבני דרך

ביסודה המחשבה והרצון להעניק לתלמידים ולתלמידות אפשרות ללמידה חווייתית שמבוססת על התנסות ולמידה פעילה מחוץ למסגרת השיעור 'הרגיל', תוך פיתוח אחריות אישית, עצמאות, והכוונה לעיצוב הזהות לפי מעגלי השייכות השונים של כל אחד ואחת