fbpx

מעורבות חברתית

4 בנובמבר 2018

תוכנית מעשר

תכנית 'מעשר', תכנית ההתנדבויות בבית הספר רעות, מחברת בין המיזמים הבאים: 'בית-ספר בקהילה', מחויבות אישית, ומיזם תעודת בגרות חברתית.
29 באוקטובר 2018

חלון לשוויון

התלמידים בהנחיית מורה המובילה את המיזם יוצאים למרחבים בעיר ירושלים על כסאות גלגלים ובודקים את נגישות המקום, משוחחים עם בעלי המקום וחושבים ביחד איתם כיצד משפרים את ההנגשה.
29 באוקטובר 2018

המסעדה החברתית

במסעדה, הנמצאת בבית-הספר, מגישים אוכל חם לנזקקים שמגיעים לאכול בבית הספר שלוש פעמים בשבוע.