fbpx

מיזמים ייחודיים

1 בנובמבר 2018

בתי-ספר תאומים

בית-הספר משתתף בתכנית "בתי-ספר תאומים" של הסוכנות היהודית.
1 בנובמבר 2018

אבני דרך

ביסודה המחשבה והרצון להעניק לתלמידים ולתלמידות אפשרות ללמידה חווייתית שמבוססת על התנסות ולמידה פעילה מחוץ למסגרת השיעור 'הרגיל', תוך פיתוח אחריות אישית, עצמאות, והכוונה לעיצוב הזהות לפי מעגלי השייכות השונים של כל אחד ואחת
29 באוקטובר 2018

כיתת ותיקים

בבית הספר לומדת באופן קבוע כיתה של אזרחים ותיקים. לימודיהם כוללים קורסים שונים, המתקיימים על ידי מורי בית הספר וסיורים לימודיים.
29 באוקטובר 2018

הגדעונים

גדעונים הינו מיזם ייחודי בו בוגרי בית הספר ואנשי צוות יוצאים למשימה שתכליתה שיפוץ ותיעוד בתי עלמין יהודים בפולין.