fbpx

תכנית הלימודים

 

תכנית הלימודים ברעות עשירה ומגוונת. התלמידות והתלמידים זוכים להעשרת דעת הן במקצועות הכלליים והן במקצועות היהדות.

אנו מחנכים לפיתוח ידע רחב, חשיבה ביקורתית, סקרנות ושאיפה למצוינות, מתוך שאיפה שכל תלמיד ותלמידה יממשו את יכולותיהם בתחום הלימודים, ולשם הכנה לאתגרים של המאה ה-21.

תלמידי כיתות ז', ח' ו-ט' בוחרים ללמוד, כמקצוע העשרה ('קבוצת עניין') את אחד מהמקצועות הבאים: כתיבה יוצרת, אמנות, מוסיקה, תאטרון וקולנוע.

מקצוע התורה שבעל-פה הינו מקצוע חובה בבית-הספר, ונלמד מכיתה ז' עד כיתה י"ב. עם המעבר לתכנית הלימודים החדשה, כל תלמידי בית הספר מחויבים להיבחן במקצוע זה בהיקף של 5 יח"ל (זאת לצד מגמות אחרות שהם בוחרים). אנו רואים בכך הזדמנות המאפשרת לנו להעניק לבוגרינו כלים להתמודדות עם משנה, גמרא ומדרש - יסודותיו התרבותיים והרוחניים של עם-ישראל.

 

• מקצועות הליבה נלמדים כולם בהתאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך.
• מקצוע המתמטיקה נלמד בקבוצות קטנות - מארבע יחידות ומעלה.
• מקצוע האנגלית נלמד בקבוצות קטנות, מארבע יחידות ומעלה.
• בכיתה ט' תנתן לתלמידים הבחירה בין מספר קבוצות לימוד במקצועות ההיסטוריה והמדעים. כל קבוצה תתאפיין בשיטת למידה והערכה שונה ותלווה על ידי צוות מקצועי מתחום הדעת.
• מקצוע השל"ח נלמד בשכבות ח' ו-ט' וכולל סיורים.

 

מגמות הלימוד לבגרות בתיכון

לשם בניית תעודת בגרות מלאה, על כל תלמידה ותלמיד לבחור לפחות במקצוע לימוד מורחב אחד.

מגמות הלימוד המתקיימות בבית הספר בהיקף של 5 יחידות לימוד:

• פיסיקה
• ביולוגיה
• כימיה
• מדעי המחשב (מגמה על-איזורית)
• תנ"ך
• ספרות
• גיאוגרפיה
• תיאטרון
• קולנוע
• מוזיקה
• מדעי החברה (פסיכולוגיה וסוציולוגיה)
• אמהרית (מגמה על-איזורית)

OES_2447
DSC_7802
DSC_8036
תאטרון
DSC_7741