fbpx

מסמכים נדרשים

 

• טופס פרטים אישיים מלא ושאלון הכרות לתלמידים (מצ"ב).
• 2 תמונות פספורט עדכניות של המועמד/ת.
• צילום כל התעודות מן השנתיים האחרונות (שתי תעודות תשפ"א ומחצית א' תשפ"ב).
• במידה ולילדכם ישנם אבחונים, אנא צרפו אותם. כמו-כן, יש באפשרותכם לצרף המלצה מאיש הצוות החינוכי בבית הספר הנוכחי שבו לומד/ת ילדכם/ילדתכם. בהצלחה!