מסמכים נדרשים

 

• טופס פרטים אישיים מלא ושאלון הכרות לתלמידים (מצ"ב).
• 2 תמונות פספורט עדכניות של המועמד/ת.
• צילום כל התעודות מן השנתיים האחרונות (שתי תעודות תשע"ח ומחצית תשע"ט).
• במידה ולילדכם ישנם אבחונים, אנא צרפו אותם. כמו-כן, יש באפשרותכם לצרף המלצה מאיש הצוות החינוכי בבית הספר הנוכחי שבו לומד/ת ילדכם/ילדתכם. בהצלחה!