fbpx
המסעדה החברתית
29 באוקטובר 2018
הגדעונים
29 באוקטובר 2018
 

מיזם חשוב שנועד לקדם את המודעות לנושא הנגישות.

התלמידים בהנחיית מורה המובילה את המיזם יוצאים למרחבים בעיר ירושלים על כסאות גלגלים ובודקים את נגישות המקום, משוחחים עם בעלי המקום וחושבים ביחד איתם כיצד משפרים את ההנגשה. המיזם מקדם הכרה במגוון ובשוני בין אחד לשני וקבלתם, וכן מעלה מודעות ורגישות לאנשים עם מגבלה פיזית. במקביל למטרות הללו, התלמידים המשתתפים בו עוברים תהליך של העצמה, מתוך האחריות העוברת לתלמידים כמובילי שינוי חברתי ממקום של הבנה והזדהות.