fbpx
חלון לשוויון
29 באוקטובר 2018
כיתת ותיקים
29 באוקטובר 2018
 

גדעונים הינו מיזם ייחודי בו בוגרי בית הספר ואנשי צוות יוצאים למשימה שתכליתה שיפוץ ותיעוד בתי עלמין יהודים בפולין.

אנשי רעות כבר שיפצו אלפי קברים בפולין וזוכים להכרת תודה גדולה ממשפחות רבות בארץ ובעולם, שבמקרים רבים מצאו את מקום קבורת יקיריהם רק בזכות מיזם זה.

כתובת האתר: www.gidonim.com