fbpx
תוכנית מעשר
4 בנובמבר 2018
חלון לשוויון
29 באוגוסט 2020
 

גדעונים הינו מיזם ייחודי בו בוגרי בית הספר ואנשי צוות יוצאים למשימה שתכליתה שיפוץ ותיעוד בתי עלמין יהודים בפולין.

אנשי רעות כבר שיפצו אלפי קברים בפולין וזוכים להכרת תודה גדולה ממשפחות רבות בארץ ובעולם, שבמקרים רבים מצאו את מקום קבורת יקיריהם רק בזכות מיזם זה.

כתובת האתר: www.gidonim.com