fbpx

דבר המנהל

קהילת רעות היקרה,
בשמחה ובהתרגשות אני מצטרף לבית-הספר ומודה על כך שנפלה בחלקי הזכות להיות חלק
מקהילת "רעות". פגשתי בשבועות האחרונים חלק מצוות בית-הספר ואני חש את הרצינות,
המקצועיות וההבנה, ואף יותר מכך - את הלב הגדול של נשות ואנשי הצוות, כאילו כולם כאן
נענים לצו הנסתר אך החשוב "חינוך עושים באהבה או שלא עושים בכלל".
אני מגיע מעשייה חינוכית מגוונת, בתיכון "קשת" ובית הספר היסודי "סאלד", אותו ניהלתי
בשנים האחרונות. בשנותיי בחינוך השתדלתי ליישם ערכים של דיאלוג ועין טובה. הדיאלוג כולל
בתוכו כמובן את ההקשבה ובכוחו לחולל ניסים, ואילו העין הטובה יכולה לשנות את המציאות,
כמובן, לטובה. אני חש שמצאתי בית בו אוכל יחד עם נשות ואנשי החינוך, ההורים, וכמובן,
התלמידות והתלמידים לפתח ולשכלל את הערכים החינוכיים הללו ואחרים ולחיות אותם
ביומיום.
אני מצפה מאוד לראות את התלמידות והתלמידים, האנשים הצעירים שאנו אמונים על
חינוכם, ולצאת יחד איתם לדרך. אני סמוך ובטוח שגם התלמידות והתלמידים יהוו מורי דרך
נהדרים.
האתגרים העומדים לפתח החינוך נגזרים מהאתגרים העומדים בפני החברה. בתקופה של
קיטוב חברתי, על החינוך להדגיש את המקרב והמאחד, ונראה לי שאין מתאים מבית-ספר
"רעות" למשימה חשובה זו. מלא בהתרגשות אני מאחל לכולנו דרך צלחה ומסיים בתפילה
המצויה בכניסה לבית הספר:

"מי ששיכן את שמו בבית הזה הוא ישכין בינינו אהבה ואחווה ושלום ורעות"

עמיעד מלצר
מנהל בית-הספר

OES_2447
DSC_7802
DSC_8036
תאטרון
DSC_7741