fbpx

אקטיביזם חברתי

29 באוקטובר 2020

המסעדה החברתית

במסעדה, הנמצאת בבית-הספר, מגישים אוכל חם לנזקקים שמגיעים לאכול בבית הספר שלוש פעמים בשבוע.
29 בספטמבר 2020

כיתת ותיקים

בבית הספר לומדת באופן קבוע כיתה של אזרחים ותיקים. לימודיהם כוללים קורסים שונים, המתקיימים על ידי מורי בית הספר וסיורים לימודיים.
29 באוגוסט 2020

חלון לשוויון

התלמידים בהנחיית מורה המובילה את המיזם יוצאים למרחבים בעיר ירושלים על כסאות גלגלים ובודקים את נגישות המקום, משוחחים עם בעלי המקום וחושבים ביחד איתם כיצד משפרים את ההנגשה.
4 בנובמבר 2018

תוכנית מעשר

תכנית 'מעשר', תכנית ההתנדבויות בבית הספר רעות, מחברת בין המיזמים הבאים: 'בית-ספר בקהילה', מחויבות אישית, ומיזם תעודת בגרות חברתית.
29 בספטמבר 2020

כיתת ותיקים

בבית הספר לומדת באופן קבוע כיתה של אזרחים ותיקים. לימודיהם כוללים קורסים שונים, המתקיימים על ידי מורי בית הספר וסיורים לימודיים.
29 ביולי 2020

הגדעונים

גדעונים הינו מיזם ייחודי בו בוגרי בית הספר ואנשי צוות יוצאים למשימה שתכליתה שיפוץ ותיעוד בתי עלמין יהודים בפולין.
1 בנובמבר 2018

בתי-ספר תאומים

בית-הספר משתתף בתכנית "בתי-ספר תאומים" של הסוכנות היהודית.

מנהיגות נוער ברוח קורצאק

בית הספר מעודד מעורבות תלמידים ביוזמות רבות בחיי בית הספר. מועצת התלמידים פתוחה להשתתפות כלל התלמידים ומונחית על ידי מנהלי בית הספר. למועצה יש מנדט לקבל החלטות חשובות בחיי הקהילה.