fbpx
בתי-ספר תאומים
1 בנובמבר 2018
 

תכנית "אבני דרך" היא תכנית ייחודית אשר נהגתה ופותחה על ידי צוות בית הספר. ביסודה המחשבה והרצון להעניק לתלמידים ולתלמידות אפשרות ללמידה חווייתית שמבוססת על התנסות ולמידה פעילה מחוץ למסגרת השיעור 'הרגיל', תוך פיתוח אחריות אישית, עצמאות, והכוונה לעיצוב הזהות לפי מעגלי השייכות השונים של כל אחד ואחת. התכנית מבוססת על האמונה ביכולת המופלאה של בני ובנות השכבה להנהיג, להוביל ולהיות חלוצי תכנית חדשנית מסוג זה.

בפועל מדובר על ארבעה וחצי שבועות הפרוסים לאורך השנה, לפי תקופות שונות (כל תקופה בת כחודש וחצי). בכל תקופה ישנה התמקדות במעגל-שייכות אחר (הארץ, החברה, העם היהודי, הקהילה, העצמי וכו'). בשבועות הללו התלמידים לומדים מחוץ לכותלי הכיתה, חווים, מתנסים, פעילים ולמעשה מפעילים בעצמם את הימים הללו: החל משלב התכנון וכלה בהוצאה לפועל של התכנית ובהפקת הלקחים.

כל תקופה מנוהלת על-ידי "גרעין תקופה" המורכב מחלק מתלמידי השכבה. גרעין זה אחראי לקיום תקופת הזמן מכל הבחינות, בין השאר גם העברת שעת חינוך שבועית בנושא התקופה לחברי השכבה בכיתות האם.