fbpx

 
 

בית ספר רעות הוא בית ספר ממלכתי על-יסודי שש שנתי. בית הספר חורט על דגלו את ערך הסובלנות ופותח את שעריו לתלמידים מכל הקשת הדתית – מסורתית – חילונית.

כל תלמידינו מוכוונים בבית הספר למסלול בגרות עיונית. אנו מפעילים תכניות שונות עבור תלמידים מצטיינים וכן מערכי תמיכה וסיוע עבור מתקשים.

בשנת הלימודים הקרובה (תשפ"א) תקבע קהילת בית הספר רעות את משכן הקבע שלה במתחם חינוכי חדשני בשכונת בית וגן (סמוך לתיכון בויאר). מבנה בית הספר החדש יכיל בית מדרש להתכנסות בית ספרית, כיתות מרווחות, מעבדת מחשבים, מעבדות משוכללות, חדרי ספח ומרחבי למידה חדשניים לצד מרחבים פתוחים וירוקים.

 


יהדות ברעות


למידע נוסף אודות בית הספר ולהרשמה


רעות בקהילה